Regulament

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la

Gala Tineretului Clujean.

Introducere

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la cea de-a IV-a ediție a Galei Tineretului Clujean, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înscrierea candidaturilor la categoriile din cadrul galei de premiere a activității de tineret.

Gala Tineretului Clujean este organizată de Federația Tinerilor din Cluj (FTC), în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj (DJST Cluj) și Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și va avea loc în data de 3 decembrie 2020, iar privind situația actuală în care ne aflăm, această ediție se va desfășura în mediul online, mai precis, pe platforma Facebook.

La eveniment se pot înscrie organizații neguvernamentale, instituții publice, grupuri informale, companii sau orice alte structuri care au derulat proiecte cu impact pentru tinerii din județul Cluj.

Calendar de desfășurare

17– 24 Noiembrie 2020: depunerea aplicațiilor pentru concurs;

26 Noiembrie 2020: Verificarea eligibilității proiectelor depuse;

27 Noiembrie – 2 Decembrie 2020: jurizarea aplicațiilor depuse;

27 Noiembrie – 2 Decembrie 2020: vot online – Concurs de popularitate;

3 Decembrie 2020, ora 20.00: Gala Tineretului Clujean, mediul online, platforma facebook, premierea câștigătorilor pe categoriile anunțate;

Candidaturile depuse după data de 25 noiembrie 2020, ora 15:00 nu vor intra în competiție.

Secțiuni pentru care se acordă premii în anul 2020

Gala Tineretului Clujean va aduna, în data de 3 Decembrie, tineri frumoși și implicați în comunitatea clujeană, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului privat angrenați în activități de tineret. Acest eveniment este organizat în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj și Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

Categorii

1. Tineri conectați la Europa

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață și/sau pun în practică elemente legate de buna guvernare europeană, metode de antreprenoriat, dar și proiectele în care aceștia pot accesa piața forței de muncă, fonduri și/sau mobilității pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziție.

2. Sănătatea și bunăstarea tinerilor

Această secțiune avizează proiectele ce promovează un stil de viață sănătos, de prevenire a unor boli, acțiuni de ajutor pentru persoanele ce suferă de anumite boli, încurajează activitățile sportive și tot ce tine de bunăstarea vieții acestora.

În această secțiune se mai încadrează proiectele prin care tinerii organizează și/sau sunt beneficiari în tot ceea ce înseamnă egalitate de șanse (egalitatea în câmpul muncii, egalitate educațională, egalitate socială și așa mai departe). Incluziunea fiind un factor important în viața fiecăruia dintre noi.

3. Tinerii și piața muncii

Această secțiune vizează proiectele academice, științifice, educaționale formale sau non-formale, care susțin viața tinerilor în câmpul muncii dar și informarea acestora cu privire la provocările contextului actual..

4. Participarea tinerilor în comunitate

Aceasta secțiune vizează orice proiect/inițiativă care a produs sau produce mecanisme de implicare comunitară, fiind benefic atât pentru binele propriu dar și pentru binele comunității din care face parte.

5. Tinerii și creativitatea

Această secțiune cuprinde orice proiect/inițiativă care se desfășoară în paleta larga a artei și culturii. Creativitatea joacă un rol important în aceasta secțiune.

Premii speciale

1. Premiul pentru cea mai buna tranziție de la offline la online a unui proiect de tineret.

Perioada aceasta a fost una nefavorabilă pentru noi toți, acest premiu vizează modalitatea și inovarea trecerii din mediul offline în cel online.

2. Premiul pentru cea mai buna campanie de informare adresată tinerilor în pandemie

Importanța campaniilor de informare s-a făcut simțită în această perioadă, fiind o necesitatea în viețile noastre, iar acest premiu tocmai asta urmărește.

3. Premiul pentru cel mai bun proiect adresat elevilor

Elevii reprezintă viitorul și e foarte important să le acordăm atenția cuvenită, astfel vrem să descoperim prin intermediul acestui premiu care sunt proiectele cu cel mai mare impact în rândul lor.

4. Premiul pentru cel mai bun proiect implementat de către un grup informal de tineri

Vrem să demonstrăm faptul că ideile bune sunt mai presus de o formă juridică și că acestea pot lua ființă dacă există dorință și pasiune. Grupurile informale sunt un nou concept ce pot revoluționa ideea de organizare de proiecte și ne dorim să descoperim cât mai multe astfel de inițiative.

5. Premiul de popularitate

Punctarea la concursul de popularitate se va face astfel: 

 • pondere de 50% din punctajul final: like-urile primite pe contul de instagram al Federației Tinerilor din Cluj  (28 noiembrie- 2 decembrie);
 • pondere de 50% din punctajul final: voturile celor care ne urmăresc live la evenimentul Galei Tineretului Clujean 2020;
 • vor fi eligibile pentru votul de popularitate doar proiectele care nu au mai câștigat acest premiu în edițiile anterioare ale Galei Tineretului Clujean;

Condiții de participare

Pentru înscrierea activităților, programelor și proiectelor adresate tinerilor, candidații trebuie să completeze formularul online și să trimită fotografii din cadrul proiectelor depuse la adresa office@ftcluj.ro încadrându-se în termenul limită de 24 noiembrie 2020 ora 15:00, după cum urmează:

1. Formularul de înscriere va fi completat la înscriere;

2. Cinci fotografii din proiect (opțional, link-uri către materiale audio și video), să fie selectată o fotografie reprezentativă pentru proiect.

  Juriul

  Formularele de candidatură vor fi analizate și punctate de către un juriu specializat, în funcție de criteriile de jurizare prezentate în regulamentul de față.

  Juriul va fi format din reprezentanți cu expertiză în domeniul tineretului din partea unor autorități, instituții și structuri ale societății civile și reprezentanți ai mediului privat.

  Criterii de eligibilitate

  În cadrul acestei ediții, juriul va acorda punctaj doar proiectelor validate în urma procesului de înscriere. Astfel, se vor acorda premii separate pentru fiecare domeniu.

   • Candidatul trebuie să fie o organizație neguvernamentală, instituție publică, grup informal, companie sau orice altă structură care a desfășurat proiecte cu impact pentru tineri.
   • Proiectul trebuie să implice tineri din judeţul Cluj sau să se desfăşoare în judeţul Cluj.
   • În cazul persoanelor juridice, sediul candidatului (punctul de lucru) trebuie să fie în județul Cluj.
   • Proiectul propus spre jurizare trebuie să fie implementat în perioada Martie 2020 și până în ultima zi în care se pot înscrie proiecte, anume 25 Noiembrie 2020, inclusiv.
   • Proiectul depus trebuie să fie un proiect propriu al candidatului.

  Un proiect poate fi premiat doar la o singură secțiune, dar poate fi înscris la o secțiune și un premiu special.

  Criterii de jurizare

  În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii:

  • Nevoia căreia răspunde proiectul nominalizat.
  • Obiectivele și relevanța acestora în raport cu nevoia și secțiunea aleasă.
  • Relevanța activităților și metodelor în raport cu obiectivele.
  • Schimbările generate de proiect (rezultatele și impactul).
  • Implicarea tinerilor în cadrul proiectului nominalizat și elemente de învățare pentru tineri.
  • Elemente de noutate și inovare.

  Premiile vor fi acordate pe baza criteriilor de jurizare expuse mai sus. Fiecare candidatură va fi punctată de cel puțin doi membri ai juriului.

  Pentru fiecare loc I / categorie se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 2 persoane/echipă a câte 1000 lei/ echipă (500 lei/persoană).

  Pentru fiecare loc II / categorie se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 2 persoane/echipă a câte 700 lei/ echipă (350 lei/persoană).

  Pentru fiecare loc III / categorie se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 1 persoane/echipă a câte 500 lei/ echipă (500 lei/persoană).

  Pentru fiecare premiu special se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 2 persoane/echipă a câte 1000 lei/ echipă (500 lei/persoană).

  Dispoziții finale

  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide, după caz, încetarea sau prelungirea perioadei concursului precum și să modifice unilateral prezentul regulament.

  Gala Tineretului Clujean începe în

  Day(s)

  :

  Hour(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)