Regulamentul competiției Gala Tineretului Clujean 7.0 || Empower

Introducere

Prezentul regulament stabilește condițiile de participarea la cea de-a VI-a ediție a evenimentului Galei Tineretului Clujean, incluzând informații despre: eligibilitatea aplicanților, categoriile concursului de proiecte, calendarul și informații generale ce reglementează cadrul de derulare al concursului.  

Cine și când organizează?

Gala Tineretului Clujean este un eveniment anual al Federației Tinerilor din Cluj, organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Visit Cluj și în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, ce se va derula în 21 noiembrie, începând cu ora 19:00.

Cine se poate înscrie?

Concursul de proiecte este dedicat organizațiilor nonguvernamentale, instituțiilor publice, grupurilor informale, companii sau oricărei alte structuri care au derulat proiecte cu impact pentru tinerii din județul Cluj.

Calendar de desfășurare

 25.10 – 13.11 competiția clasică, înscrierea proiectelor în una dintre cele 8 categorii

13.11 – 14.11 verificare eligibilității proiectelor înscrise în competiția clasică, confirmarea proiectelor înscrise și completarea aplicațiilor necomplete

15.11 – 19.11 evaluarea proiectelor depuse în competiția clasică

20.11 – Concurs de Popularitate

21.11 – ora 19:00, Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” – Gala Tineretului Clujean 7.0 || Empower through skills

Categorii/Secțiuni pentru care se acordă premii în anul 2023

1. Mediu și sustenabilitate

Ceea ce facem și comportamentele pe care le avem influențează dezvoltarea mediului ce ne înconjoară.  

Această secțiune vizează promovarea unui comportament durabil, responsabil și sustenabil raportat la mediul înconjurător. 

Secțiunea aceasta sprijină proiectele și activitățile care abordează tema protecției mediului, a durabilității și a obiectivelor climatice.

Ce poți înscrie aici? Proiecte ce promovează educația ecologică, sustenabilitatea, protejarea mediului înconjurător, formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu.

2. Sănătatea și bunăstarea tinerilor

Mens sana in corpore sano. 

Această secțiune vizează inițiativele ce contribuie la crearea unui stil și mediu de viață sănătos și echilibrat, centrate pe zona de sănătate fizică și mintală, cu focus pe acțiuni de prevenție și conștientizare a diferitelor afecțiuni.

Ce poți înscrie aici? Proiecte ce vizează prevenția, promovarea și sprijinul în domeniul sănătății și sportului, sănătății mintale, campanii de informare privind diferite afecțiuni, campanii de donat sânge, orice alte activități conexe.

3. Formare profesională

Nevoia de noi competențe și abilități profesionale este din ce în ce mai vizibilă pe piața muncii.

În această categorie se încadrează proiectele care oferă posibilitatea tinerilor de a deprinde noi competențe și aptitudini profesionale în vederea unei tranziții cât mai facile spre piața muncii. 

Ce poți înscrie aici? Proiecte și inițiative dedicate antreprenoriatului, activități non-formale de dezvoltare a competențelor profesionale, programe de mentorat/shadowing, orice altă acțiune conexă.

4. Incluziune și diversitate

Diferențele sunt cele ce ne unesc și conturează un ecosistem unitar. 

În această secțiune se încadrează proiectele prin care tinerii organizează și/sau sunt beneficiari în tot ceea ce înseamnă egalitate de șanse, luarea de măsuri în vederea creșterii gradului de accesibilitate și de implicare a persoanelor cu mai puține oportunități: dizabilități, probleme de sănătate, bariere legate de sistemele de educație și de formare, diferențe culturale, bariere sociale, economice, geografice și bariere legate de discriminare. 

Ce poți înscrie aici? Proiecte care promovează incluziunea socială (indiferent de rasă, religie, sex, orientare sexuală), toleranța, drepturile omului și valoarea diferențelor și a diversității de toate tipurile care furnizează tuturor tinerilor acces egal la oportunitățile oferite în cadrul. 

5. Cultură

Creativitatea stă la baza inovației. 

Această secțiune vizează inițiativele cu și despre cultură, proiecte în care tinerii depășesc barierele imaginației artistice joacă un rol important în această secțiune. 

Ce poți înscrie aici? Proiecte care adresează cultura în toate formele ei, de la  pictură, desen, lucru manual, teatru, film la dans, arte vizuale și chiar interpretative. 

6. Educație formală și non-formală

Mijloacele alternative de învățare sunt cele oferă un plus valoare parcursului profesional și nu, numai. 

Această secțiune promoveză inițiativele „altfel” ce abordează educația și din alte perspective, stimulând nevoia de cunoașterea și cercetare de noi oportunități.  

Ce poți înscrie aici? Proiectele de cercetare, științifice, educaționale formale sau nonformale, simpozioane, mapări la nivelul ecosistemului dar nelimitându-se la cursuri/sesiuni de formare. 

7. Inițiative pentru mediul rural

Implicarea tinerilor în mediu rural este la fel de importantă ca cea de la „oraș”, iar comunitățile de tineri din aceste zonă ar trebui dezvoltate continuu.

Această secțiune se adresează inițiativelor cu și despre comunitățile de tineret din mediul rural, mai specific acțiunilor centrate pe stimularea dezvoltării capacităților acestora. 

Ce poți înscrie aici? Doar proiecte realizate exclusiv în mediul rural cu comunitățile de tineri, pe orice domeniu, de la caravane de conștientizare și informare, la ateliere de creație/ lucru sau acțiuni de remodernizare a spațiilor. 

8. Inițiative noi - proiecte aflate la prima ediție

Ideile noi sunt, cu siguranță, nucleul inovației și dezvoltării.

Această categorie vizează proiectele aflate la prima ediție din orice domeniu, care vin în corelare directă cu nevoile tinerilor și a societății. Prin această categorie ne dorim să scoatem în evidență ideile noi pentru a oferi oportunitatea unei promovări mai ample a acestora.

Ce poți înscrie? Orice proiect implementat în perioada 12 Noiembrie 2022 – 13 noiembrie 2023 inclusiv, aflat la prima ediție.

Premii speciale

Premiul pentru cel mai bun proiect implementat de către un grup informal de tineri

Grupurile informale de tineri sunt, inevitabil, cele care dau naștere unor inițiative și proiecte valoroase pentru comunitatea clujeană de tineret. Prin acest premiu ne dorim să evidențiem faptul că ideile bune pot lua naștere dincolo de personalitatea juridică să promovăm inovația și să recunoaștem eforturile și implicarea tinerilor în schimbările din comunitate, prin dorință și pasiune.

Premiul pentru cel mai bun proiect axat pe sănătatea mentală și emoțională a tinerilor

Anul Tematic de Tineret a scos în evidență preocuparea  tinerilor pentru sănătatea mintală, emoțională și bunăstarea comunității pe care o reprezintă. Acordarea acestui premiu are scopul de a evidenția și sprijini cele mai de impact inițiative noi care se axează pe conștientizarea, rezolvarea și creșterea bunăstării în rândul tinerilor din punct de vedere al sănătății emoționale.

Premiul de popularitate

Punctarea la concursul de popularitate se va face astfel: 

 • pondere de 50% din punctajul final: aprecieri primite pe contul de Instagram al Federației Tinerilor din Cluj  (20 noiembrie, intervalul 00:00-23:59);
 • pondere de 50% din punctajul final: voturile celor care participă la evenimentul fizic. 

În sesiunea de vot fizică vor fi incluse top 10 proiecte ce au obținut cel mai mare număr de aprecieri primite pe contul de Instagram al Federației în perioada (20 noiembrie, intervalul 00:00-23:59).

* vor fi eligibile pentru Votul de Popularitate doar proiectele care nu au mai câștigat acest premiu în edițiile anterioare ale Galei Tineretului Clujean.

Condiții de participare

Pentru înscrierea activităților, programelor și proiectelor adresate tinerilor, candidații trebuie să completeze formularul online și să trimită fotografii din cadrul proiectelor depuse la adresa office@ftcluj.ro încadrându-se în termenul limită de 13 Noiembrie 2023 ora 23:59, după cum urmează:

 • Completarea formularului de înscriere la depunere;
 • Obligatoriu cinci fotografii din proiect (opțional: link-uri către materiale audio și video). Se va selectata o fotografie reprezentativă pentru proiect. Fotografia care doriți să fie publicată în Concursul de Popularitate să fie denumită ”Imagine principală”;
 • Fotografiile atașate fac parte integrantă din dosarul de candidatură și în absența lor dosarul va fi considerat incomplet și nu va fi luat în considerare.

Juriul

Formularele de candidatură vor fi analizate și punctate de către un juriu specializat, în funcție de criteriile de jurizare prezentate în regulamentul de față.

Juriul va fi format din reprezentanți cu expertiză în domeniul tineretului din partea unor autorități, instituții și structuri ale societății civile și reprezentanți ai mediului privat.

Criterii de eligibilitate

  1. În cadrul acestei ediții, juriul va acorda punctaj doar proiectelor validate în urma procesului de înscriere. Astfel, se vor acorda premii separate pentru fiecare domeniu.
  2. Candidatul trebuie să fie o organizație neguvernamentală, instituție publică, grup informal, companie sau orice altă structură care a desfășurat proiecte cu impact pentru tineri.
  3. Proiectul trebuie să implice tineri din judeţul Cluj sau să se desfăşoare în judeţul Cluj.

  * În cazul persoanelor juridice, sediul candidatului (punctul de lucru) trebuie să fie în județul Cluj.

  1. Proiectul propus spre jurizare trebuie să fie implementat în perioada 12 Noiembrie 2022 și până în ultima zi în care se pot înscrie proiecte, anume 13 Noiembrie 2023, inclusiv.
  2. Proiectul depus trebuie să fie un proiect propriu al candidatului.

  * La ediția din acest an nu sunt eligibile ediții ale proiectelor înscrise în ANEXA 1. 

  ** O organizație neguvernamentală, instituție publică, grup informal, companie poate înscrie câte proiecte dorește pe categorie, însă un proiect poate fi premiat doar la o singură secțiune.

Criterii de jurizare

În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii:

 • Nevoia căreia răspunde proiectul nominalizat;
 • Obiectivele și relevanța acestora în raport cu nevoia și secțiunea aleasă;
 • Relevanța activităților și metodelor în raport cu obiectivele;
 • Schimbările generate de proiect (rezultatele și impactul);
 • Implicarea tinerilor în cadrul proiectului nominalizat și elemente de învățare pentru tineri;
 • Elemente de noutate și inovare.

Premiile vor fi acordate pe baza criteriilor de jurizare expuse mai sus. Fiecare candidatură va fi punctată de cel puțin doi membri ai juriului.

Pentru fiecare loc I/categorie se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 3 persoane/echipă de 1400 lei/echipă.

Pentru fiecare loc II/categorie se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 2 persoane/echipă de 1000 lei/ echipă.

Pentru fiecare loc III/categorie se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 2 persoane/echipă de 800 lei/ echipă.

Pentru fiecare premiu special se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 2 persoane/echipă de 1200 lei/ echipă.

Dispoziții finale

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide, după caz, încetarea sau prelungirea perioadei concursului precum și să modifice unilateral prezentul regulament.

Anexa 1

Proiecte care pe parcursul celor cinci ediții desfășurate până acum, au câștigat cel puțin două premii locul I:

Junior Summer University – JSU (OSUBB)*câștigător al 4 premii locul I

UBB Fest (OSUBB) – câștigător al 3 premii locul I

UP (AIESEC) – câștigător al 2 premii locul I

SciFest Cluj-Napoca (OSPN) – câștigător al 2 premii locul I

Donează sânge, fii erou (OSM) – câștigător al 2 premii locul I

Viitor Inginer (OSUT) – câștigător al 2 premii locul I

Gala Tineretului Clujean începe în

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)