Regulament

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la Gala Tineretului Clujean ediția a V-a.

Introducere

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la cea de-a V-a ediție a Galei Tineretului Clujean, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înscrierea candidaturilor la categoriile din cadrul galei de premiere a activității de tineret.
Gala Tineretului Clujean este organizată de Federația Tinerilor din Cluj (FTC), în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj (DJST Cluj) și Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și va avea loc în data de 2 decembrie 2021, la sala mare din Casa de Cultură a Studenților.

La eveniment se pot înscrie organizații neguvernamentale, instituții publice, grupuri informale, companii sau orice alte structuri care au derulat proiecte cu impact pentru tinerii din județul Cluj.

Calendar de desfășurare

8 – 18 Noiembrie 2021: Depunerea aplicațiilor pentru concurs;

18 – 21 Noiembrie 2021: Verificarea eligibilității proiectelor depuse;

22 Noiembrie – 26 Noiembrie 2021: Jurizarea aplicațiilor depuse;

23 Noiembrie – 1 Decembrie 2021: vot online – Concurs de popularitate;

2 Decembrie 2021, ora 19:00: Gala Tineretului Clujean la Casa de Cultură a Studenților “Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca

Candidaturile depuse după data de 18 noiembrie 2021, ora 23:59 nu vor intra în competiție

Secțiuni pentru care se acordă premii în anul 2021

Gala Tineretului Clujean va aduna, în data de 2 Decembrie, tineri frumoși și implicați în comunitatea clujeană, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului privat angrenați în activități de tineret. Acest eveniment este organizat în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj și Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

Categorii

1. Proiecte pentru generația viitoare

Această secțiune vizează proiectele prin care tinerii formează un context propice dezvoltării unor generații viitoare, proiecte ce promovează educația ecologică, protejarea mediului înconjurător, formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu.

2. Sănătatea și bunăstarea tinerilor

Această secțiune avizează proiectele ce promovează un stil de viață sănătos, de prevenire a unor boli, acțiuni de ajutor pentru persoanele ce suferă de anumite boli, încurajează activitățile sportive și tot ce tine de bunăstarea vieții acestora.

În această secțiune se mai încadrează proiectele prin care tinerii organizează și/sau sunt beneficiari în tot ceea ce înseamnă egalitate de șanse (egalitatea în câmpul muncii, egalitate educațională, egalitate socială și așa mai departe). Incluziunea fiind un factor important în viața fiecăruia dintre noi.

3. Inovare și Antreprenoriat

În această categorie se încadrează proiectele în care tinerii învață și/sau pun în practică elemente de antreprenoriat și proiectele care dezvoltă concepte noi, inovatoare, aduse în rândul tinerilor.

4. Participarea tinerilor în comunitate

Aceasta secțiune vizează orice proiect/inițiativă care a produs sau produce mecanisme de implicare comunitară, fiind benefic atât pentru binele propriu dar și pentru binele comunității din care face parte.

5. Artă și cultură

Această secțiune cuprinde orice proiect/inițiativă care se desfășoară în paleta larga a artei și culturii. Creativitatea joacă un rol important în această secțiune.

6. Cercetare și angajabilitate

Această secțiune vizează proiectele de cercetare, academice, științifice, educaționale formale sau nonformale, care susțin viața tinerilor în câmpul muncii dar și informarea acestora cu privire la provocările contextului actual.

Premii speciale

1.Premiul pentru cel mai bun proiect organizat în mediu rural

Implicarea tinerilor în mediu rural este la fel de importantă ca cea de la „oraș”, iar comunitățile de tineri din aceste zonă ar trebui dezvoltate continuu. Astfel ne dorim să vedem o creștere a proiectelor de tineret din zonele rurale.

2. Premiul pentru cel mai bun proiect implementat de către un grup informal de tineri

Vrem să demonstrăm faptul că ideile bune sunt mai presus de o formă juridică și că acestea pot lua ființă dacă există dorință și pasiune. Grupurile informale sunt un nou concept ce pot revoluționa ideea de organizare de proiecte și ne dorim să descoperim cât mai multe astfel de inițiative.

3. Premiul de popularitate

Punctarea la concursul de popularitate se va face astfel: 

 • pondere de 50% din punctajul final: aprecieri primite pe contul de instagram al Federației Tinerilor din Cluj  (23 noiembrie – 1 decembrie, ora 12:00);
 • pondere de 50% din punctajul final: voturile celor care participă sau urmăresc live evenimentul Galei Tineretului Clujean 2021;

*vor fi eligibile pentru votul de popularitate doar proiectele care nu au mai câștigat acest premiu în edițiile anterioare ale Galei Tineretului Clujean.

Premii aniversare

Având în vedere faptul că ne aflăm la o ediție aniversară, ediția a-V-a ,a Galei Tineretului Clujean  am decis să recunoaștem proiectele care pe parcursul anilor au devenit “emblematice” și să le oferim distincția: Premiul “Emblema Gala Tineretului Clujean”, care se adresează proiectelor (ediții ale proiectelor) care pe parcursul celor patru ediții desfășurate până acum, au câștigat cel puțin două premii locul I. Pentru acest premiu nu este necesară înscrierea, acestea fiind consemnate de către organizator în Anexa 1 al prezentului regulament.

Condiții de participare

Pentru înscrierea activităților, programelor și proiectelor adresate tinerilor, candidații trebuie să completeze formularul online și să trimită fotografii din cadrul proiectelor depuse la adresa office@ftcluj.ro încadrându-se în termenul limită de 18 noiembrie 2021 ora 23:59, după cum urmează:

 1.  Completarea formularului de înscriere la depunere.
 2. Cinci fotografii din proiect (opțional, link-uri către materiale audio și video);
  • a. se va selectata o fotografie reprezentativă pentru proiect;
  • fotografia care doriți să fie publicată în concursul de popularitate să fie denumită ”Imagine principală”;
  • fotografiile atașate fac parte integrantă din nominalizare și în absența lor nominalizarea va considerată incompletă și nu va fi luată în considerare.

Juriul

Formularele de candidatură vor fi analizate și punctate de către un juriu specializat, în funcție de criteriile de jurizare prezentate în regulamentul de față. Juriul va fi format din reprezentanți cu expertiză în domeniul tineretului din partea unor autorități, instituții și structuri ale societății civile și reprezentanți ai mediului privat.

Criterii de eligibilitate

În cadrul acestei ediții, juriul va acorda punctaj doar proiectelor validate în urma procesului de înscriere. Astfel, se vor acorda premii separate pentru fiecare domeniu.

Candidatul trebuie să fie o organizație neguvernamentală, instituție publică, grup informal, companie sau orice altă structură care a desfășurat proiecte cu impact pentru tineri.

Proiectul trebuie să implice tineri din judeţul Cluj sau să se desfăşoare în judeţul Cluj.

În cazul persoanelor juridice, sediul candidatului (punctul de lucru) trebuie să fie în județul Cluj.

Proiectul propus spre jurizare trebuie să fie implementat în perioada 21 Noiembrie 2020 și până în ultima zi în care se pot înscrie proiecte, anume 18 Noiembrie 2021, inclusiv.

Proiectul depus trebuie să fie un proiect propriu al candidatului.

La ediția din acest an nu sunt eligibile ediții ale proiectelor “Emblema Gala Tineretului Clujean”, conform Anexa 1.

Un proiect poate fi premiat doar la o singură secțiune, dar poate fi înscris la o secțiune și un premiu special.

Criterii de jurizare

În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii:

 • Nevoia căreia răspunde proiectul nominalizat.
 • Obiectivele și relevanța acestora în raport cu nevoia și secțiunea aleasă.
 • Relevanța activităților și metodelor în raport cu obiectivele.
 • Schimbările generate de proiect (rezultatele și impactul).
 • Implicarea tinerilor în cadrul proiectului nominalizat și elemente de învățare pentru tineri.
 • Elemente de noutate și inovare.

Premiile vor fi acordate pe baza criteriilor de jurizare expuse mai sus. Fiecare candidatură va fi punctată de cel puțin doi membri ai juriului.

Pentru fiecare loc I / categorie se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 2 persoane/echipă a câte 1200 lei/ echipă (600 lei/persoană).

Pentru fiecare loc II / categorie se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 2 persoane/echipă a câte 800 lei/ echipă (400 lei/persoană).

Pentru fiecare loc III / categorie se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 1 persoane/echipă a câte 600 lei/ echipă (600 lei/persoană).

Pentru fiecare premiu special se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 2 persoane/echipă a câte 1200 lei/ echipă (600 lei/persoană).

Dispoziții finale

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide, după caz, încetarea sau prelungirea perioadei concursului precum și să modifice unilateral prezentul regulament.

Anexa 1 – Premii aniversare

Premiul “Emblema Gala Tineretului Clujean”, se adresează proiectelor (ediții ale proiectelor) care pe parcursul celor patru ediții desfășurate până acum, au câștigat cel puțin două premii locul I. Aceste proiecte “emblemă” sunt:

 1. Junior Summer University – JSU (OSUBB) *câștigător al 4 premii locul I
 1. UBB Fest (OSUBB) *câștigător al 3 premii locul I
 1. UP (AIESEC) *câștigător al 2 premii locul I
 1. SciFest Cluj-Napoca (OSPN) *câștigător al 2 premii locul I
 1. Donează sânge, fii erou (OSM) *câștigător al 2 premii locul I

  Gala Tineretului Clujean începe în

  Day(s)

  :

  Hour(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)