Regulament competiții Gala Tineretului Clujean 6.0

Introducere

Prezentul regulament stabilește condițiile de participarea la cea de-a VI-a ediție a evenimentului Galei Tineretului Clujean, incluzând informații despre: eligibilitatea aplicanților, categoriile concursului de proiecte, calendarul și informații generale ce reglementează cadrul de derulare al concursului. 

Gala Tineretului Clujean este un eveniment anual al Federației Tinerilor din Cluj, organizat anul acesta cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și Visit Cluj și în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, ce se va derula în 25 noiembrie, începând cu ora 19:00. 

Concursul de proiecte este dedicat organizațiilor nonguvernamentale, instituțiilor publice, grupurilor informale, companii sau oricărei alte structuri care au derulat proiecte cu impact pentru tinerii din județul Cluj.

Calendar de desfășurare

26.10 – 11.11 competiția clasică, înscrierea proiectelor în una dintre cele 7 categorii 

03.11 –  17.11 competiția pentru„Idei de proiecte și colaborări inovatoare pentru comunitate”  

15.11 – 16.11 verificare eligibilitate proiecte înscrise în competiția clasică 

17.11 – 23.11 evaluarea proiectelor depuse în competiția clasică 

18.11 – 23.11 – evaluarea proiectelor depune în competiția „Idei de proiecte și colaborări inovatoare pentru comunitate”  

23.11 – 24.11 concurs de popularitate

25.11 – ora 19:00, Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” – Gala Tineretului Clujean 6.0 || Together

Categorii

1. Mediu și sustenabilitate

Ceea ce facem și comportamentele pe care le avem influențează dezvoltarea mediului ce ne înconjoară. 

Această secțiune vizează promovarea unui comportament durabil și responsabil din punct de vedere al mediului înconjurător. 

Secțiunea aceasta sprijină proiectele și activitățile care abordează tema protecției mediului, a durabilității și a obiectivelor climatice

Ce poți înscrie aici? Proiecte ce promovează educația ecologică, protejarea mediului înconjurător, formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu.

2. Sănătatea și bunăstarea tinerilor

Mens sana in corpore sano

Această secțiunea vizează inițiativelor ce contribuie la crearea unui stil și mediul de viață sănătos și echilibrat, centrate pe zona de sănătate, cu focus pe acțiuni de prevenție și conștientizare a diferitelor afecțiuni inclusiv cele mentale. 

Ce poți înscrie aici? Proiecte ce vizează prevenția, promovarea și sprijinul în domeniul sănătății și sportului, sănătății mintale, campanii de informare privind diferite afecțiuni, campanii de donat sânge, orice alte activități conexe. 

3. Formare profesională

Nevoia de noi competențe și abilități profesionale este din ce în ce mai vizibilă pe piața muncii. 

În această categorie se încadrează proiectele ce oferă posibilitatea tinerilor de a deprinde noi competențe și aptitudini profesionale în vederea unei tranziții cât mai facile spre piața muncii, 

Ce poți înscrie aici? Proiecte și inițiative dedicate antreprenoriatului, cursuri/ sesiuni de formare, activități non-formare de dezvoltare a competențelor profesionale, programe de mentorat / shadowing, orice altă acțiune conexă. 

4. Incluziune și diversitate

Diferențele sunt cele ce ne unesc și conturează un ecosistem unitar. 

În această secțiune se încadrează proiectele prin care tinerii organizează și/sau sunt beneficiari în tot ceea ce înseamnă egalitate de șanse, luarea de măsuri în vederea creșterii gradului de accesibilitate și de implicare a persoanelor cu mai puține oportunități: dizabilități, probleme de sănătate, bariere legate de sistemele de educație și de formare, diferențe culturale, bariere sociale, economice, geografice și bariere legate de discriminare. 

Ce poți înscrie aici? Proiecte care promovează incluziunea socială (indiferent de rasă, religie, sex, orientare sexuală), toleranța, drepturile omului și valoarea diferențelor și a diversității de toate tipurile care furnizează tuturor tinerilor acces egal la oportunitățile oferite în cadrul. 

5. Cultură

Creativitatea stă la baza inovației. 

Această secțiune vizează inițiativele cu și despre cultură, proiecte în care tinerii depășesc barierele imaginației artistice joacă un rol important în această secțiune. 

Ce poți înscrie aici? Proiecte care adresează cultura în toate formele ei, de la  pictură, desen, lucru manual, teatru, film la dans, arte vizuale și chiar interpretative. 

6. Educație formală și non-formală

Mijloacele alternative de învățare sunt cele oferă un plus valoare parcursului profesional și nu, numai. 

Această secțiune promoveză inițiativele „altfel” ce abordează educația și din alte perspective, stimulând nevoia de cunoașterea și cercetare de noi oportunități.  

Ce poți înscrie aici? Proiectele de cercetare, științifice, educaționale formale sau nonformale, simpozioane, mapări la nivelul ecosistemului dar nelimitându-ne. 

7. Inițiative pentru mediul rural

Implicarea tinerilor în mediu rural este la fel de importantă ca cea de la „oraș”, iar comunitățile de tineri din aceste zonă ar trebui dezvoltate continuu.

Această secțiune se adresează inițiativelor cu și despre comunitățile de tineret din mediul rural, mai specific acțiunilor centrate pe stimularea dezvoltării capacităților acestora. 

Ce poți înscrie? Doar proiecte realizate exclusiv în mediul rural cu comunitățile de tineri, pe orice domeniu, de la caravane de conștientizare și informare, la ateliere de creație/ lucru sau acțiuni de remodernizare a spațiilor. 

8. Inițiative inovatoare pentru comunități sustenabile

𝙂𝙖𝙡𝙖 𝙏𝙞𝙣𝙚𝙧𝙚𝙩𝙪𝙡𝙪𝙞 𝘾𝙡𝙪𝙟𝙚𝙖𝙣 6.0 vine cu o nouă categorie. Ne dorim să aducem în lumină ideile unice, să oferim creativității toate meritele și să susținem parteneriatele inovatoare.

Astfel, 𝙂𝙖𝙡𝙖 𝙏𝙞𝙣𝙚𝙧𝙚𝙩𝙪𝙡𝙪𝙞 𝘾𝙡𝙪𝙟𝙚𝙖𝙣 6.0 va premia, separat de „competiția clasică”, un proiect aflat în stadiul de idee ce se fundamentează pe colaborarea între tineri și alți actori din societate (mediul public, academic și privat).

Ce poți înscrie aici?

Proiecte aflate în stadiul de idee pe care vrei să le dezvolți și implementezi împreună cu parteneri din mediul privat, academic și/ sau public, și a căror rezultate vizează direct comunitatea de tineret, generând un impact pe termen lung asupra acesteia. 

Suntem în căutare unei inițiative unice, adaptate nevoilor prezente, pe care împreună să o materializăm! 

Premii speciale

Premiul pentru cel mai bun proiect implementat de către un grup informal de tineri

Vrem să demonstrăm faptul că ideile bune sunt mai presus de o formă juridică și că acestea pot lua ființă dacă există dorință și pasiune. Grupurile informale sunt un nou concept ce pot revoluționa ideea de organizare de proiecte și ne dorim să descoperim cât mai multe astfel de inițiative.

Premiul de popularitate

Punctarea la concursul de popularitate se va face astfel: 

 • pondere de 50% din punctajul final: aprecieri primite pe contul de instagram al Federației Tinerilor din Cluj  (23 – 24 noiembrie, ora 23:59);
 • pondere de 50% din punctajul final: voturile celor care participă la evenimentul fizic. 
În sesiunea de vot fizică vor fi incluse top 10 proiecte ce au obținut cel mai mare număr de aprecieri primite pe contul de instagram al Federației în perioada (23 – 24 noiembrie, ora 23:59)
*vor fi eligibile pentru votul de popularitate doar proiectele care nu au mai câștigat acest premiu în edițiile anterioare ale Galei Tineretului Clujean.

Condiții de participare

Pentru înscrierea activităților, programelor și proiectelor adresate tinerilor, candidații trebuie să completeze formularul online și să trimită fotografii din cadrul proiectelor depuse la adresa office@ftcluj.ro încadrându-se în termenul limită de 11 Noiembrie 2022 ora 23:59, după cum urmează:

 1. Completarea formularului de înscriere la depunere.
 2. Cinci fotografii din proiect (opțional, link-uri către materiale audio și video);
 • se va selectata o fotografie reprezentativă pentru proiect;
 • fotografia care doriți să fie publicată în concursul de popularitate să fie denumită ”Imagine principală”;
 • fotografiile atașate fac parte integrantă din nominalizare și în absența lor nominalizarea va considerată incompletă și nu va fi luată în considerare.

Juriul

Formularele de candidatură vor fi analizate și punctate de către un juriu specializat, în funcție de criteriile de jurizare prezentate în regulamentul de față.

Juriul va fi format din reprezentanți cu expertiză în domeniul tineretului din partea unor autorități, instituții și structuri ale societății civile și reprezentanți ai mediului privat.

Criterii de eligibilitate

 • În cadrul acestei ediții, juriul va acorda punctaj doar proiectelor validate în urma procesului de înscriere. Astfel, se vor acorda premii separate pentru fiecare domeniu.
 • Candidatul trebuie să fie o organizație neguvernamentală, instituție publică, grup informal, companie sau orice altă structură care a desfășurat proiecte cu impact pentru tineri.
 • Proiectul trebuie să implice tineri din judeţul Cluj sau să se desfăşoare în judeţul Cluj.

*În cazul persoanelor juridice, sediul candidatului (punctul de lucru) trebuie să fie în jud. Cluj.

 • Proiectul propus spre jurizare trebuie să fie implementat în perioada 21 Noiembrie 2021 și până în ultima zi în care se pot înscrie proiecte, anume 11 Noiembrie 2022, inclusiv. 
 • Proiectul depus trebuie să fie un proiect propriu al candidatului.

*La ediția din acest an nu sunt eligibile ediții ale proiectelor înscrise în ANEXA 1 

**O organizație poate înscrie câte inițiative  dorește pe categorie însă un proiect poate fi premiat doar la o singură secțiune.

Criterii de jurizare

În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii:

 • Nevoia căreia răspunde proiectul nominalizat.
 • Obiectivele și relevanța acestora în raport cu nevoia și secțiunea aleasă.
 • Relevanța activităților și metodelor în raport cu obiectivele.
 • Schimbările generate de proiect (rezultatele și impactul).
 • Implicarea tinerilor în cadrul proiectului nominalizat și elemente de învățare pentru tineri.
 • Elemente de noutate și inovare.
 • Premiile vor fi acordate pe baza criteriilor de jurizare expuse mai sus. Fiecare candidatură va fi punctată de cel puțin doi membri ai juriului.

Pentru fiecare loc I / categorie se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 2 persoane/echipă a câte 1400 lei/ echipă 

Pentru fiecare loc II / categorie se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 2 persoane/echipă a câte 1000 lei/ echipă

Pentru fiecare loc III / categorie se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 1 persoane/echipă a câte 800 lei/ echipă

Pentru fiecare premiu special se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 2 persoane/echipă a câte 1200 lei/ echipă

 

Dispoziții finale

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide, după caz, încetarea sau prelungirea perioadei concursului precum și să modifice unilateral prezentul regulament.

Anexa 1 

Proiecte care pe parcursul celor cinci ediții desfășurate până acum, au câștigat cel puțin două premii locul I:

 • Junior Summer University – JSU (OSUBB)
  *câștigător al 4 premii locul I
 • UBB Fest (OSUBB)
  *câștigător al 3 premii locul I
 • UP (AIESEC)
  *câștigător al 2 premii locul I
 • SciFest Cluj-Napoca (OSPN)
  *câștigător al 2 premii locul I
 • Donează sânge, fii erou (OSM)
  *câștigător al 2 premii locul I
 • Viitor Inginer (OSUT)
  *câștigător al 2 premii locul I

Gala Tineretului Clujean începe în

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)