Regulament

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la

Gala Tineretului Clujean.

Introducere

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la cea de-a III-a ediție a Galei Tineretului Clujean, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înscrierea candidaturilor la categoriile din cadrul galei de premiere a activității de tineret.

Gala Tineretului Clujean este organizată de Federația Tinerilor din Cluj (FTC), în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj (DJST Cluj) și Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și va avea loc în data de 5 decembrie 2019, la Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca.

La eveniment se pot înscrie organizații neguvernamentale, instituții publice, grupuri informale, companii sau orice alte structuri care au derulat proiecte cu impact pentru tineri.

Calendar de desfășurare

12– 25 Noiembrie 2019: depunerea aplicațiilor pentru concurs;

25- 26 Noiembrie 2019: Verificarea eligibilității proiectelor depuse;

27 Noiembrie – 4 Decembrie 2019: jurizarea aplicațiilor depuse;

27 Noiembrie – 4 Decembrie 2019: vot online – Concurs de popularitate;

5 Decembrie 2019, ora 20.00: Gala Tineretului Clujean, la Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca – premierea câștigătorilor pe categoriile anunțate;

Candidaturile depuse după data de 25 noiembrie 2019 nu vor intra în competiție.

Secțiuni pentru care se acordă premii în anul 2019

Gala Tineretului Clujean va aduna la Casa de Cultură a Studenților, în data 5 Decembrie, tineri frumoși și implicați în comunitatea clujeană, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului privat angrenați în activități de tineret. Acest eveniment este organizat în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj și Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și a Băncii Comerciale Române (BCR).

Antreprenoriat și angajare

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață și/sau pun în practică elemente de antreprenoriat, dar și proiectele în care tinerii învață elemente despre accesarea pieței forței de muncă, în care și-au dezvoltat competențe necesare angajării, proiecte care au oferit soluții strategice sau concrete de angajare pentru tineri.

Artă și cultură

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii organizează și/sau sunt beneficiari în activități culturale, interculturale, artistice.

Educație nonformală

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață în afara cadrului formal și/sau pun în practică metode de învățare în context nonformal.

Sănătate și sport

Această secțiune vizează proiectele ce promovează un stil de viață sănătos, de prevenire a unor boli, acțiuni de ajutor pentru persoanele ce suferă de anumite boli;, încurajează activitățile sportive.

Știință și mediu

Această secțiune vizează proiectele academice, științifice și susțin educația ecologică, protejarea mediului înconjurător, formarea unei atitudini responsabile față de mediu.

Premiul pentru cel mai bun proiect studențesc

Această categorie vizează proiectele desfășurate de către organizațiile neguvernamentale studențești, cu un impact semnificativ în comunitatea clujeană de tineret.

Premiul pentru cel mai bun proiect la prima ediție

Această categorie vizează proiectele aflate la prima ediție, pentru a încuraja inovarea și noutatea.

Pe lângă categoriile menţionate mai sus, vom premia şi cel mai popular proiect înscris. 

Punctarea la concursul de popularitate se va face astfel: 

– pondere de 50% din punctajul final: like-urile primite pe contul de instagram al Federației Tinerilor din Cluj  (28 noiembrie-4 decembrie)

– pondere de 50% din punctajul final: voturile celor prezenţi la eveniment. 

Condiții de participare

Pentru înscrierea activităților, programelor și proiectelor adresate tinerilor, candidații trebuie să completeze formularul online și să trimită fotografii din cadrul proiectelor depuse la adresa office@ftcluj.ro încadrându-se în termenul limită de 25 noiembrie 2019, ora 23.59, după cum urmează:

 1. formularul de înscriere va fi completat la înscriere;
 2. 5 fotografii din proiect (opțional, link-uri către materiale audio și video), să fie selectată o fotografie reprezentativă pentru proiect.

  Juriul

  Formularele de candidatură vor fi analizate și punctate de către un juriu specializat, în funcție de criteriile de jurizare prezentate în regulamentul de față.

  Juriul va fi format din reprezentanți cu expertiză în domeniul tineretului din partea unor autorități, instituții și structuri ale societății civile și reprezentanți ai mediului privat.

  Criterii de eligibilitate

  În cadrul acestei ediții, juriul va acorda punctaj doar proiectelor înscrise în competiție. Astfel, se vor acorda premii separate pentru fiecare domeniu.

   • Candidatul trebuie să fie o organizație neguvernamentală, instituție publică, grup informal, companie sau orice altă structură care a desfășurat proiecte cu impact pentru tineri.
   • Proiectul trebuie să implice tineri din judeţul Cluj sau să se desfăşoare în judeţul Cluj.
   • În cazul persoanelor juridice, sediul candidatului (punctul de lucru) trebuie să fie în județul Cluj.
   • Proiectul propus spre jurizare trebuie să fie implementat în perioada 2018-2019.
   • Proiectul depus trebuie să fie un proiect propriu al candidatului.
   • Proiectul depus trebuie să fie finalizat în momentul jurizării (27 noiembrie 2019).

  Un proiect poate fi premiat doar la o singură secțiune, dar poate fi înscris la maximum două secțiuni.

  Criterii de jurizare

  În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii:

  • Nevoia căreia răspunde proiectul nominalizat.
  • Obiectivele și relevanța acestora în raport cu nevoia și secțiunea aleasă.
  • Relevanța activităților și metodelor în raport cu obiectivele.
  • Schimbările generate de proiect (rezultatele și impactul).
  • Implicarea tinerilor în cadrul proiectului nominalizat și elemente de învățare pentru tineri.
  • Elemente de noutate și inovare.

  Premiile vor fi acordate pe baza criteriilor de jurizare expuse mai sus. Fiecare candidatură va fi punctată de cel puțin doi membri ai juriului.

  Pentru fiecare loc I / categorie se va acorda un premiu echipei de proiect formată din minim 3 persoane/echipă a câte 1.500 lei/ echipă (500 lei/persoană).

  Dispoziții finale

  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide, după caz, încetarea sau prelungirea perioadei concursului precum și să modifice unilateral prezentul regulament.

  Gala Tineretului Clujean începe în

  Day(s)

  :

  Hour(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)